Giới thiệu chung về đặc sản Cam Vinh Nghệ An

Cây cam của Nghệ An được hình thành tư sớm tại vùng Xã Đoài (thuộc 2 huyện Hưng Nguyên và Nghi Lộc)

 

Điều kiện tự nhiên trồng Cam Vinh

Do yếu tốt đất đai, khí hậu phù hợp cộng thêm điều kiện đất mới khai hoang nhiều mùn

 

Đặc tính từng loại cam vinh

Cam Sông Con: Quả hình cầu, mã đẹp, vỏ mọng, bong, ít xơ bã, tép min, ít hạt, vị ngọt, chín sớm

 
 •  
  Cấp Chứng Nhận Đia Lý Cho Cam Vinh Xứ Nghệ
 •  
  Đặc sản cam Vinh
 • Đặc Sản Cam Vinh Xứ Nghệ

  Ms: Vân – DĐ: 0968.339.222

  Ms: Vân – DĐ: 0968.339.222